Základní informace a kontakty

Původní webové stránky obce zde.
 
Obec Lozice
Lozice 71
PSČ: 538 54
 
• tel.: 469 671 560
• e-mail: ou.lozice@tiscali.cz
 
... Úřední hodiny OÚ ...
St 18°° - 20°° hod
 
 
  
Úplný oficiální název povinného subjektu: Obec Lozice
Důvod a způsob založení povinného subjektu: samospráva obce
Bankovní spojení: 1141634319/0800
IČO: 00270423
DIČ:     ----
 
Kde lze podat žádosti či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí: 
Poštou,e-mailem nebo osobně v kanceláři obecního úřadu.
 
Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu: 
Odvolání lze podat písemně nebo ústně do protokolu v kanceláři obecního úřadu ve lhůtě třiceti dnů ode dne, který následuje po jeho doručení.
 
Organizační složka Obce Lozice: 
SDH Lozice
 
 
Složení zastupitelstva:
 
 
Starosta: Novotný Jaroslav, 602 186 291
Místostarosta: Mgr. Málková Barbora, 774 986 961
 
Předseda kontrolního výboru: Sotona Ondřej
 
Předseda finančního výboru: Votroubková Marcela
 
Předseda SPOZ: Dolanská Jitka 
 
Členové ZO: 
Pitra Martin, Vesecký Martin, Ondráček Michal
 
 
Webové stránky obce do 2020: http://lozice.studiodami.eu/
Facebook: https://www.facebook.com/SDH-Lozice-315432135558830

Závěrečný účet 2021

Vyvěšeno: od 4. 3. 2022 do 30. 6. 2023

Závěrečný účet 2021

Název dokumentu Formát Velikost