Základní informace a kontakty

Původní webové stránky obce zde.
 
Obec Lozice
Lozice 71
PSČ: 538 54
 
• tel.: 469 671 560                                                   
•datová schránka fxmb2rp
•e-mail: ou.lozice@tiscali.cz

upozorňujeme, že JEDINÝ oficiální mail pro zasílání úřední dokumentace je tento výše uvedený!!!

 
                                              ... Úřední hodiny OÚ ...
                                                    čt 18°° - 20°° hod

                                                             
                                
 

  

Úplný oficiální název povinného subjektu: Obec Lozice
Důvod a způsob založení povinného subjektu: samospráva obce
Bankovní spojení: 1141634319/0800
IČO: 00270423
DIČ:     ----
 
Kde lze podat žádosti či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí: 
Poštou,e-mailem, datovou schránkou nebo osobně v kanceláři obecního úřadu.
 
Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu: 
Odvolání lze podat písemně nebo ústně do protokolu v kanceláři obecního úřadu ve lhůtě třiceti dnů ode dne, který následuje po jeho doručení.
 
Organizační složka Obce Lozice: 
SDH Lozice
 
Složení zastupitelstva:
  
Starosta:          Mgr. Barbora Málková, 774 986 961
Místostarosta:  Marcela Votroubková, 731 916 404
 
Předseda kontrolního výboru: Jan Mlejnek
 
Předseda finančního výboru: Ondřej Zeman
 
Předseda SPOZ: Jan Hladík
 
Členové ZO: 
Jan Mlejnek, Martin Pitra st., Ondřej Zeman, Martin Pitra ml., Ing. Václav Štěpánek
 
 
Webové stránky obce do 2020: http://lozice.studiodami.eu/
Facebook: https://www.facebook.com/SDH-Lozice-315432135558830