SDH 2021

Datum: 5. 2. 2022 | Počet fotografií: 11

Na závěr roku přidávám fotografie věcí, které byly nakoupeny z dotací a darů. Ne všechny máme vyfoceny.

Datum: 26. 12. 2021 | Počet fotografií: 18

   Co ti přinesl Ježíšek?????

Pochlub se a všem to ukaž. Tak takhle nějak "cinkla" všem dětem doma zprávička a někteří na ní zareagovali. I když rozděleni, stále spolu.....  

Datum: 4. 12. 2021 | Počet fotografií: 1

Přítomni: Vladimír Dolanský st., Vladimír Dolanský ml., Vesecký Martin a Marek, Vesecká Radka, Hladík Pavel a Honza, Mlejnek Aleš a David, Pithorodecký Lukáš, Votroubek Martin a Matyáš, Votroubková Marcela a Máca, Hodulíková Míša, Stehlík David, Mauerová Zuzka a Lucka, Dolanská Jitka, Pešková Jitka, Pitra Martin st., Sotona Ondra, Dědová Wendy, Ondráček Michal , Jaroslav Novotný

Omluveni: zbývající členové díky pracovní vytíženosti či covidové situaci

Program:

  • Zahájení a přivítání hostů
  • Volba návrhové komise (Martin Pitra, Martin Vesecký, Máca Votroubková)
  • Zpráva o činnosti za rok 2020 a 2021
  • Zpráva o hospodaření, účetní uzávěrka za daný rok
  • Návrh plánu činnosti na další rok
  • Diskuse (ocenění členů, výše členských příspěvků, přijetí nových členů apod.)
  • Volba zástupců sboru/okrsku na valnou hromadu okrsku, popř. shromáždění představitelů OSH
  • Usnesení (vzor viz. příloha)
  • Závěr jednání

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1/ celou schůzi nás provázel Láďa Dolanský

3/ Zprávu o činnosti přečetl za dospělé Láďa Dolanský, za děti Marcela Votroubková st.

4/informace o hospodaření a našich financí předala v zastoupení Marcela Votroubková st.

     Pro příští rok a následující se zvyšuje členský příspěvek na 150 kč za osobu od 15 let, do 15 let zůstává 200 kč.

5/ Pro příští rok, kdy nikdo neví, jak se bude epidemiologická situace vyvíjet, jsme se rozhodli, že nebudeme nic plánovat. Sejdeme se opět na jaře, kdy se rozhodneme, co dál.

6/Právě v této době je potřeba ocenit dosavadní práci členů, a tak byli předány Vyznamenání. Zaslouží si ho opravdu všichni. A všem děkujeme.

 

Čestné uznání SDH – Oldřich Dolanský, Jaroslav Vašina, Martin Vesecký, Vladimír Dolanský ml., David Dolanský, Iveta Pitrová, Martina Doudová, Jan Hladík, David Mlejnek, Kačka Sotonová, Pavel Hladík, Jitka Pešková

Čestné uznání OSH – Martin Votroubek, Jitka Dolanská, Marek Vesecký, Aleš Mlejnek, Ondřej Sotona, Marcela Votroubková

Medaile za věrnost 10 let –Matyáš Votroubek

Medaile za příkladnou práci – Veronika Vesecká

Medaile za zásluhy – Marcela Votroubková st., Radka Vesecká

Medaile svatého Floriána – Vladimír Dolanský st.

Poté si vzal slovo pan Jaroslav Novotný, starosta obce Lozice. Poděkoval nám za naší práci a seznámil nás se svými plány.

Úkoly: Marek Vesecký – umýt auto a zazimovat ho (změřit Fridex). Zazimovat veškeré stroje (vyměnit olej a celková údržba) – ve spolupráci s ostatními juniory

            Marek Vesecký a David Mlejnek – změřit a vybrat regál navazující na stávající v hasičárně

          Iveta Pitrová – odvést členské příspěvky, vypracovat Přehled o majetku a závazcích

         Marcela Votroubková ml.– vyplnit Hlášení o činnosti a odeslat ho

        Marcela Votroubková – odevzdat Registrační listy

          Martin Pitra st. – zařídit dobíječku na hasičské auto

Na závěr ještě usnesení a příjemné slovo Ládi a pak už jen bašta a pivo. Velmi příjemný večer.

Datum: 30. 11. 2021 | Počet fotografií: 10

A je to tu zase. I když nám stát ještě nezakázal se scházet, my už nemůžeme. Většina dětí je v karanténě a tak je tu zase on-line výzva. Napadl první sníh a zadání je "první hrátky se sněhem".

Datum: 28. 11. 2021 | Počet fotografií: 3

31.10. - děti připravily překážky na rozebrání a samy jednu uklidili

28.11. - v zasněžené krajině jsme hledali připravené překážky a odstěhovaly je do kapličky

Datum: 6. 11. 2021 | Počet fotografií: 8

       Na vnitřních zdech hasičárny již byl vidět zub času a tak se obec rozhodla, že je otluče a nahodí. Na nás bylo jim vše připravit a pak vše uklidit.

   9.10. - Odnosili jsme něco do stodoly, a zbytek odtahali regály doprostřed hasičárny. Bohužel jeden regál to nepřežil. (I tady přispěchala na pomoc obec a zakoupila nový). Vše jsme přikryli plachtami a již jen čekali. Martin, Mates , Máca a Marcela Votroubkovi, David Stehlík, David Dolanský, Aleš Mlejnek

22.10. - hasičárna má již nový kabátek a tak David Mlejnek sestavil nový regál

30.10. - první část úklidu. Přistavit i druhý regál, nanosit a rozmístit hadice, jak dětské, šedesátkové tak dospělácké.    Marcela Votroubková, David Mlejnek, Marek Vesecký

6.11. - druhá část. nejdříve jsme se vrhli na stodolu. Plechy nahoru na trámy a tím vytvořit další skladovací prostor, který jsme hned využili na historické věci. Poté vše přebrat, roztřídit a uklidit na své místo. Pak totéž s hasičárnou. Šlo nám to rychle od ruky. Na závěr zaparkovat vozík i auto a rychle domů.      Marcela a Martin Votroubkovi, David a Aleš Mlejnkovi a Pavel Hladík

. Děkujeme Obci Lozice za revitalizaci našich prostorů.

Datum: 30. 10. 2021 | Počet fotografií: 10

       Celý rok děti závodily v šedesátkách - závod jednotlivců. Sbírali body a nyní byli odmeněni. Hned ve 3 kategoriích jsme měli své zástupce - odměněno bylo 6 dětí.

      Do Skutče na galavečer jsme museli odjet s dostatečným předstihem. Všichni jsme museli mít bezinfekčnost, kdo neměl , musel podstoupit testování v hasičárně. Dostali jsme pásky na ruce, jako když chodíme na zábavy, a s rouškami jsme byli vpuštěni do sálu. Přísné podmínky dovolili vzít jen tolik fanoušků, kolik bylo vyhlášených dětí.

      Z mladších dívek se na podium postavila Terka Svobodová - 18. místo. U mladších chlapců Kopy Kopecký - pátý, Bzuk Havlíček - čtvrtý, Mára Novotný druhý. Ve starších chlapcích David Bačík patnáctý a Vítek Hrnčál desátý. Po vyhlášení  a párku v rohlíku jsme ještě zkoukli film DUŠE.

     Jsme na ně opravdu pyšní a děkujeme všem našim dětem , za to že běhají a baví je to. Aniž bychom to tušili, byla to poslední akce. Sice není lockdown, ale v Lozicích máme covid, a nechceme děti ohrozit v uzavřené místnosti. Takže pro jistotu jsme hasiče zrušili.

Datum: 15. 10. 2021 | Počet fotografií: 73

      Tento týden měli děti velice nevšední zážitek. Sešli jsme se hromadně v Lozicích na sále,koukli na pohádku, vesnice "zhasla", děti sebraly odvahu a postupně vycházely hledat strašidla,kde plnily úkoly ????

      První byly na řadě mladší, které vždy doprovázela jedna bludička, poté nastoupily na řadu otrkání starší. Jako první na děti čekal Harry Potter-děti si zkusily, jaké to je, proletět se na Nimbusu 2000. Jen co opustily Harryho,tak už z dálky slyšely halekat zlou čarodějnici, která měla v chaloupce zavřeného Jeníčka s Mařenkou a úkolem dětí bylo vysvovobodit je. Na návsi po stoleté lípě lezli pavouci, které strežila pavoučice a úkol byl jasný-vylovit klíč mezi "blivajzama". U splavu měla svou kancelář čarodějka se svými spešl lektvary "velbloudí plivnutí" atd. a děti si mohli otestovat, jaké to drinky asi jsou. Potkaly také upíry kde si procvičily paměť a jen co vše splnily, už je ve skále čerti rvali do pytle. Hejkal si zahejkal a už si to štrádovaly ke hřbitovu,kde mimozemšťan zadal úkol-zapálit svíčku a šup ke kostelu,kde ze křoví vždy vyběhl smrťák, u kterého bylo za úkol,roztřídit prasečí ouška, slepičí pařátky a nějaké ty kosti z kuřete. U řeky střádal dušičky vodník a na konci čekala bílá paní, u které svou cestu děti ukončily obtiskem své ruky a byly náležitě odměněni ????

        Poté jsme se sešli opět na sále,kde si děti sdělily zážitky a mohli si zahrát různé hry. Děkujeme všem dětem, rodičům, ale hlavně organizátorům ????

David a Aleš Mlejnkovi, Láďa, Jitka a David Dolanští, Jitka Pešková, Marek a Verča Veseckovi, Pavel Hladík, Eva a Jirka Doudovi, Bára Málková s doprovodem, Zuzka a Lucka Mauerovi, Filip a David Stehlíkovi, Míša Hodulíková, Michal Ondráček, Marek a Roman Dostálovi, Marcela, Máca, Martin a Matyáš Votroubkovi, Míra Dobrkovský, Hanka Novotná, Hanka Hrušková, Natka Kubelková, Katka Málková, Tereza Komárková

Datum: 8. 10. 2021 | Počet fotografií: 20

    Štěstí přeje připraveným a tak si dnes děti prošly vesnici, kde plnily úkoly na nedělní závody a zároveň nácvik cesty na příští hasičskou schůzku ???? ????

Datum: 3. 10. 2021 | Počet fotografií: 0

     A závěr Chrudimské ligy v šedesátkách. Naše želízka v ohní, mladší kluci , chtěli zabojovat a brát to nejlepší. Hned po vystoupení z auta nám bylo jasné, že to nebude jednoduché. Hlinsko nás již tradičně přivítalo obrovskou zimou a velkým větrem.

Terezka Svobodová si zaběhla svou tradiční třicítku, Vypadnuté spojky na tom měli svůj díl. Anička Svobodová přelétla překážku a zaběhla si svůj osobáček.

Viky komárková předčila sama sebe, roztáhla křídla a vítr ji poponesl. Čas 16:02 byl nejlepší za celou sezónu.

A kluci? Mára Novotný se nám zranil už při tréninku. Narazil kolenem do překážky a po celou dobu ho to dost bolelo. První pokus úžasný, ale neplatný. A pak už pod 17 s nešel. No což se dá dělat. 6. místo. Bzuk Havlík pokračoval ve smolném průběhu ze včerejška. První pokus 14:90 - a zase neplatný. Druhý a zaseklé hadice. Kopy Kopecký ale chytnul příležitost za pačesy a skvělým časem získal 3. místo.

Jen doplnění. Mára má naštípnutou čéšku. Takových zranění tento rok.....

Datum: 3. 10. 2021 | Počet fotografií: 0

     Naši Junioři vyrazili na další závody. Měli jet i holky, ale "rostoucí marodka" rozhodla jinak. I klukům chyběl Aleš a tak si košaře půjčili. Zima jak na sibiři a vítr zřejmě mohl za mírné komplikace na savcích a i na béčkách. Půjčený košař se s Marťou trochu pral o savec a Pavel nespojil. Přesto obsadili krásné 15. místo z 38.   Na poslední závody v sezóně to nebylo špatný.

Datum: 2. 10. 2021 | Počet fotografií: 32

      Vyjeli jsme ,pro nás, do neznámých vod. Dostali jsme pozvání od zaječických hasičů a nemohli jsme odolat. Současně se běhali šedesátky a útoky. Z každého družstva mohlo nastoupit max 5 závodníků, což my jsme ani neměli....

    Mladší se v útocích stále hledají. Ne a ne překročit hranici 22 s. Že by dnes????

Lozice ml. A - V útocích Supr, Eli s Ondrou, rozdělovač Burák s Terkou, béčka Niky a koš Anička.  Jeli opravdu namotivovaní. Přesto už na startu hráli emoce svou roli. Vše jsme uklidnili a spoje nám krásně cvakli. Ale.....Supr se rozhodl sledovat terč sousedů místo svého. A to bohužel nekonečných sekund. Teprve Marcela, která běžela až od stroje mu vysvětlila, co a jak. V druhém pokusu se staloto, co vždycky....Niky se netrefila. Tentokrát se vrátil ale Burák. Celkově 6. místo. No, máme co přes zimu trénovat.

Lozice ml. B - Pět bojovníků...Koš Ani, béčka Tery, rozdělovač Mára a útoky Bzuk s Burákem. Opět vše krásně, jen Burák nedoběhl. Druhý pokus se Terka s Burákem prohodili, ale pro změnu zazlobil košíček. Když se nedaří, tak se nedaří... Celkem 5. místo.

Lozice st - koš Viky, náběr David, béčka se savcem Týna, stroj Aleš, rozdělovač Mára a útoky Kopy a Míša. I tady jsme už dlouho čekali na pěkný čas. Po vyhoření mladších si ale nedělali žádné iluze. Ale. Není možná...Vše tak, jak má být. Téměř ukázkově. A čas prvního pokusu 19:56s. Nadšení nebere konce. Druhý pokus, kdy o nic nejde, a všichni do toho jdou po hlavě. Čas 19:22s a všichni minimálně o hlavu vyrostli. Celkově 2 místo.  Poslední závody a náš nejlepší čas.....

ŠEDESÁTKY: Tady jsme nenechali nic náhodě. Každý měl jen jeden pokus a smůlu si vybral bohužel BZUK. Spadl kde mohl, zamotal se do čeho mohl - 39:23s.  Kopy svůj standartní čas 17:50 a celkově 2 místo. Mára  přelítl časem 14:91s celou trať a 1 místo.

Viky 18:162-há a Míša 18:10 a 1.místo. David 18:62 a 2-hý. Aleš 16:32 a 1 místo. Tery 2-ha a Anička 1 místo.    

SKVĚLÝ ZÁVĚR SEZÓNY. DÍKY VŠEM.

Datum: 26. 9. 2021 | Počet fotografií: 27

    Další víkend a další závody. Tentokrát v Krouně. Marodka se nám plní , takže zase nový tým...

Mladší vyzkoušeli proud ve dvou a bylo to skvělé. Nikdo nezaváhal. Chtěli jsme při druhém pokusu víc. Ale.... Nikče se nepodařilo béčko a nováčky nenapadlo pomoci. Neva, snad příště. 9 místo je pěkné.

    U starších se na náběr postavil David a paráda. Na poprvé. U prvního pokusu zazlobila pojistka u rozdělovače, ale Kopy na mašině zachytil Alešův signál a zpomalil vodu. Druhý pokus již byl bez chyby a konečně dvacítka. Cellkově 8 místo.

Datum: 19. 9. 2021 | Počet fotografií: 15

  Ani dorostenci nechtěli zahálet a vyjet. Bohužel Vítek s pochroumanou kyčlí nemohl, tak to zbylo jen na Matyášovi Votroubkovi.

Za ženy se postavila na start Máca Votroubková.

Hned první problém, Mates nechal doma vak s oblečením. Neva, s Mácou si vyměnili oblečení. Dámské leginky mu opravdu slušely. Konečně na startu a  s časem 19:90 byl maximálně spokojen. Při druhém pojusu se na kladině změnil v létajícího Čestmíra a vše vypadalo na osobáček....., ale podklouzla se tretra, a Mates si k děliči sednul. No nic. osmé místo

Máca, která se věnuje tréninku o trochu víc, nebyla dobře naladěna. Při prvním pokusu vypadlo rameno při sběru hadic a už se nechtělo vrátit. Dovrávolala k cilí, kde nedala proudnici. Druhým pokusem se chtěla vylepšit, ale utekla jí hadice. Přesto 12. místo není nejhorší.

Datum: 18. 9. 2021 | Počet fotografií: 29

Ani dospělí se nechtěli nechat zahanbit a vyjeli na závody. Poprvé na úzké hadice. A všichni si je pochvalovali. Lehčí a dříve je tam voda.... prostě paráda. Ženy v exibici první a muži druzí... o kousek.

Ženy: koš-Hanka Novotná, savec - Máca Votroubková, stroj - Mates Votroubek, B - Marcela Votroubková, rozdělovač - Iveta Pitrová, útoky - Natka Kubelková a Katka Málková

Muži: koš-Aleš Mlejnek, savec - Martin Votroubek, stroj -Marek Vesecký, B - Iveta Pitrová, rozdělovač - Michal Žák, útoky - Matyáš Votroubek a David Stehlík

Datum: 18. 9. 2021 | Počet fotografií: 16

Poté , co nám zrušili závody v Hrochově Týnci, nám tento den zbyly pouze Chroustovice. Plni nadšení jsme se v 10:00 sešli a chtěli předvést své výkony. Hned na začátku jsme se dozvěděli, že jsme jediní. Korona opět zaútočila... Karanténa nebo nemoc. Nevadí. V EXIBICI jsme se předvedli. I s chybkami jsme si to užili a předvedli výkony, za které jsme se nemuseli stydět.

Datum: 12. 9. 2021 | Počet fotografií: 36

8 bojovníků hájilo naše barvy. Terezka Svobodová měla svou slabší chvilku, jako všichni, což jsme zjistili až později. Rozdělovač, spoje i proudnice byl problém. čas 26:35s.

Mladší chlapci bojují o nejlepší pozice. Ale začalo pršet. Všichni jsme se schovali a čekali. A když se konečně počasí umoudřilo, a rozhodčí svolili k pokračování závodů, byli jsme nadšení. Tréninky prozradily klouzající všechno a o pády nebyla nouze. Ale....

Mára Novotný čas 17:12, Bzuk Havlík 17:28 a Kopy Kopecký 17:64s. A v tomto počasí obsadili i všechny tři místa. Nedali nikomu šanci. Překvapením byl i Vlnka Novotný, který časem 19:94 bral 10 místo.

Ve starších holkách je velká konkurence. My se držíme při zemi. Viky Komárková doklouzala pro čas 21:78. Míša Teplá se trochu bála a tak zvolila raději jistotu. Přesto čas 18:02 byl vynikající.

Ve starších klukách jsme měli jen Davida. Zaběhl si svůj standartní čas 19:81.

Datum: 12. 9. 2021 | Počet fotografií: 31

Hned druhý den jsme nabuzeni vyrazili do Zderazi. No, spíš už unaveni, ale to jsme zjistili až po hodině. Stan rychle postaven, mašina zahřátá a mladší na scéně. Všechni varazili, a... zatím vše dobrý... i "mrňavý" stihli doběhnout, no paráda. Čas 23:96 a naše spokojenost s 9. místem.

Starší byli připraveni na jeden ze svých nejlepších výkonů. Ale jak to tak bývá..... . Sestavili jsme hned dva týmy. Prostřední posílyli Bzuk a Anička z mladších. Ty se teprve seznamovali.

První pokus A a upadl nám košíček. A pro změnu při druhém bouchlo Béčko. Čas 24:52 a 13. místo. Tým B nic neočekával, zde bylo potřeba nechat nováčky doběhnout k čáře a tak čas 24:12 a 12. pozice byl vynikající výkon.

Datum: 11. 9. 2021 | Počet fotografií: 24

Rychlo akce jsou prostě nejlepší. Závody v Podlažicích by ly vyhlášeny na poslední chvíli, ale přesto jsme postavili jak starší , tak mladší. STále si týmy sedají, a hledáme nejlepší alternativy. Zajímavostí těchto závodů je společná mašina pořadatele. Již první pokus mladších značil, že smůla nás ještě neopustila.... Eli si myslela, že už má nastříkáno a tak honila proudem okolo létající mouchy.... Druhý pokus už byl lepší, jen nám klekla mašina. Aleš ale bravurně nastartoval a my brali bronz(27:45s). U starších to bylo už jen o rychlosti. Všechno klaplo jak mělo a nakonec vydřeli stříbro, o prsa....(24:18s)

Na závěr ještě předvedli útok vedoucí, což byla největší sranda. Učit a běhat je dost velký rozdíl...

Datum: 5. 9. 2021 | Počet fotografií: 34

  Dnes máme za sebou třetí závod v šedesátkách z pěti. I když po prázdninách, přesto jsme očekávali nějaké to umístění.

Terka Svobodová si obrovským zlepšeným časem 22:27s vyběhla 16. místo.

V mladších chlapcích se strhl boj o prvenství. Mára Novotný se druhým pokusem zlepšíl a časem 14:98 bral zlato. Bzuk už už sahal po stříbru ale rozdělovač dal na jeden zub. 16:59 a 4. místo. Kopy Kopecký si drží své a 17:43 bylo na 7. místo.

Tím jsme asi vyčerpali své štěstí..... Ve starších dívkách so na svých prvních závodech vyběhla Míše Teplá 24. místo časem 17:02.   Viky Komárková se při prvním pokusu zamotala do hadic - 18:93s. A při druhém spadla z kladiny... sedřené stehno - 26. místo.

Ve starších chlapcích nastoupil jako první závodník Vítek Hrnčál. Vše klaplo, kladina, rozdělovač i proudnice....., ale do cíle už jen doskákal a v cíli se s bolestivou grimasou složil k zemi. Kyčel.  I přesto si časem 16:19 vyběhal 7. místo a za odměnu se svezl sanitkou do Chrudimské nemocnice. S naštíplou kostí v kyčli pro něj bohužel sezona skončila.  David Bačík se mezi ošetřením Vítka obrovsky zlepšil a časem 19:59 obsadil 16. místo.

 

Datum: 28. 8. 2021 | Počet fotografií: 20

       I dospělí se rozhodli , že vyrazí na závody po roce. Za prázdniny lehce potrénovali, takže namotivovaní po obídku vyrazili. Ženy loni skončili druhé, tak letos chtěli minimálně zopakovat tento výsledek.  Na koši Hanku Novotnou, savce Katku Sotonovou, stroj Marťa Doudová, béčka Marcela Votroubková st., rozdělovač Iveta Pitrová a na útocích Máca Votroubková a Katka Málková. Oba pokusy na nástřikové terče jsme měli v podstatě shodné. Všechno sedlo tak, jak mělo a světe div se, vyhráli jsme - ZLATÉ!!!!!!

   Muži se nechtěli nechat zahanbit. Koš Aleš Mlejnek, savce Martin Votroubek, stroj Marek Vesecký, béčka Pavel Hladík, rozdělovač Michal, útoky Davidové mlejnek a Stehlík. Právě noví ve předu prošli náročnou zkouškou a i když každému nevyšel jeden pokus dle představ, stačilo to na to, aby o pár vteřinek předběhli soupeře. I oni si vyběhli první místo - ZLATÍ!!!!

Nádherná sobota, kdy dopoledne většina z nás zmokla s dětmi ,byla odměněna korunovací. Díky všem.

Datum: 28. 8. 2021 | Počet fotografií: 21

  Po roce první postCovid závody. Nemohli jsme chybět. I když ....složit se nebylo vůbec jednoduché. Ale dali jsme to. Byla znát nervozita a netrénování, ale užili jsme si to. U mladších se nám útočníci sešli u jednoho terče, ale Bzuk spolehlivě zakročil a pokus se povedl. U starších zazlobili béčka, ale i na nich zamakáme. Celkově mladší sedmí a starší osmí. Takže spokojenost.

Děti: STARŠÍ: Vítek Hrnčál, Vojta Svoboda, Týna Minaříková, Aleš Svoboda, Mára Novotný, Kopy Kopecky a Bzuk Havlík.

        MLADŠÍ: Ani Svobodová, Bzuk Havlík, Niky Ondráčková, Vlnka Novotný, Tery Svobodová, Supr Zástěra a Eli Málková.

 Vedoucí: Marcela, Máca a Mates Votroubci, Katka Sotonová, Verča Vesecká, Ivet Pitrová

Datum: 13. 8. 2021 | Počet fotografií: 5

     A ani "útočníci" nemohou zůstat pozadu. V prázdninovém módu si každý vyzkoušel jinou pozici. A myslím, že jsme se našli.... Zbyl i čas na zábavu...

Datum: 12. 8. 2021 | Počet fotografií: 12

Po prázdninové pauzičce jsme se vrhli zase na trénink. Trochu jinak než obvykle, ale se stejným výsledkem....

Datum: 6. 8. 2021 | Počet fotografií: 8

   Častý déšť a silné větry způsobily popadání větví. Proto jsme byli vyzváni, abychom je uklidili. Páteční odpoledne jsme se sešli, motorovou pilou vše pořezali, naložili a odvezli ke kontejneru do biologický odpad. Za chvilku nebylo co řešit.

zúčastnili se: Aleš Mlejnek, David Stehlík, Matyáš a Marcela st. Votroubkovi

Datum: 2. 8. 2021 | Počet fotografií: 9

Marcela Votroubková ml se v kategorii ženy účastní souteže Český pohár. Závody na 100 m překážek. V Třebíči 24.7. se i s pádem umístila na 16 místě časem 20.02s.

V Bludově čas vylepšila na 19:71 a 19 místo.

Datum: 18. 7. 2021 | Počet fotografií: 15

     Po povodních byla spodní cesta od parčíku plná bahna. A tak jsme byli požádáni obcí, abychom jí ostříkali a uklidili. Nedělní dopoledne pro to bylo jak dělané. V 10 jsme se sešli, do auta hodili plovoucí čerpadlo, 2 céčka a proudnice. K tomu ještě nářadí a už jsme jeli. Někteří členové se k nám pomalu přidávali.....

     Vzájemně jsme se u jednotlivých nářadí prostřídali. Postříkat, lopatama stáhnout a košťatama zamést. Za hodinku bylo hotovo. Pak už jen v řece umýt hadice, dát je na sušák a hurá domů na oběd.

Zúčastnili se: Marcela Martin a Matyáš Votroubkovi, Mareka a Martin Veseckovi a Pavel Hladík. Na závěr nás ještě přišel zkontrolovat Láďa Dolanský.

Datum: 9. 7. 2021 | Počet fotografií: 18

    A je to tady. Letošní první povodně. Zatím se nám všechna varování ČHMÚ vyhýbala.  Tentokrát se ale trefili. Neskutečný liják se spustil ve 4 ráno. Silnice, příkopy - vše bylo pod vodou. Řeka bez problému vše brala. První náznak přišel z Luže, kdy před šestou přišlo varování na vyhlášení prvního stupně. Než jsme se nadály, byl tu v 6:20 druhý stupeň a my jsme se přes sociální sítě začali dotazovat, kdo je doma, kdo může přijet .

    Situace se v Luži velmi rychle zhoršovala a již v 7:00 při 187 cm byl vyhlášen III. stupeň. Za 2 hoďky je to u nás. Začali jsme jednat. Na řeku již dohlíželi Láďa Dolanský, Martin Vesecký s Davidem Stehlíkem. Z dovolené stáhli i Davida Dolanského. Na pomoc přispěchala i Máca Votroubková a statečně odstrkávali větve od pilířů mostu. Z práce jsme v 8:00 stáhli i Marka Veseckého, Martina a Matyáše Votroubkovi a Honzu Hladíka. Luže v 8:10 měla vrchol na 219 cm.

    Jak to již bývá. Luže stojí, my stoupáme. Anenský potok se nenechal zahanbit a přidávál též. Trochu nás pozlobil modrý most, kde se o jeden pilíř "šprajcly" dlouhé větve a vytvořily barieru. "Bordel" u nich utvořil během chvilky dlouhou zábranu. pomoci musel i traktor. K hlídačům se přidává Jitka Dolanská, Aleš Mlejnek a Marťa Doudová.  Řeka zaplavuje dětské hřiště a  zahrady. A stále stoupá.

   Vzdala to až v 11:00, ale skoro hodinu nás napíná a kolísá. Teprve pak klesá. Přesto ještě do 15:00 udržujeme pohotovost. Tak snad je to za námi. Na silnici se nedostala, což je pro nás takový milník. Pokud se dostane na silnici, je zle.

                                                                                         Marcela Votroubková

Datum: 5. 7. 2021 | Počet fotografií: 1

A druhý ročník je tady.

VÍCE ZDE:

Datum: 1. 7. 2021 | Počet fotografií: 21

    "Chtela bych vás tu všechny privítat-Marcela to na me přehodila ???? ,jsem ráda,že jsme se sešli takhle v hojném počtu, tento den je vaš,berme ho jako zakončení naši sezóny,ač jsme se mohli scházet naživo jen krátce,tak i přes sociální síťe a i na výzvy jste byli skvělí,važíme si vaší zpětny vazby a doufáme,že po prázdninách se zase všichni sejdeme."

   Tak takto uvedla Verča nadcházející poslední schůzku našich dětí. SPOZ Lozice společně s hasiči pro ně připravili odpoledne plné her, kdy si namalovali kaminky, zahráli "pinčes", zaskákali gumu(tato retro disciplína měla nebývalý úspěch) a panáka, zaházeli na obličeje. Zbaštili mraky buchet, bonbónů a na závěr opekli buřtíky. Užásná akce a všem, kteří se na ní podíleli , děkujeme.

Datum: 13. 6. 2021 | Počet fotografií: 26

A konečně došlo i na dorostence a ženy se závody. Za nás vyrazili Marcela a Matyáš Votroubkovi. Měl jet i Vítek Hrnčál, ale nakonec si to rozmyslel, protože neměl tolik natrénováno.

   Začátek souteže provázely technické problémy a tak se začalo s dvouhodinovým zpožděním. Běhalo se ve čtyřech dráhách, a tak šli všechny kategorie na jednou. Matese pozlobil rozdělovač, jako již obvykle. Přesto čas 20:49 s stačil na krásné 6 místo. Na kraj velmi dobré.

   Na Mackovi se podepsal i velmi náročný víkend. Druhý pokus už byl tak skvěle rozběhnutý, ale před cílem jí prostě došly síly. Čas 20:61s bohužel stačil pouze na 8. místo. Ale i tak.... skvělý.

Datum: 13. 6. 2021 | Počet fotografií: 34

Další týden a další šedesátky, tedy závod jednotlivců. A my jedeme na vítězné vlně. Jako vždy jsme ve velké zimě odstartovali závod mladších dívek, kde si Terezka Svobodová zaběhla podobný čas jako ve Skutči a to 23:48 a umístila se na 14. místě. 

Za kategorii mladších chlapců to byli Bzuk Tonda Havlík a Mára Novotný. Bzukovi štěstěna nepřála a časem 18:88 získal 4. místo. Mára běžel poprvé a dle jeho slov si jel pro medaili. A geniálním výkonem 17:02 obsadil 2. místo.

Ve starších dívkách jsme měli Viky Komárkovou a s časem 16:29 byla 12-tá. I tady skvělý čas.

Ve starších chlapcích opět DAvid Bačík a Vítek Hrnčál. David si vybral veškerou smůlu a čas 22:64 stačil na 17. místo. Za to Vítek zabral a nezastavitelným časem 14:35 získal stříbro - 2.místo.

Datum: 6. 6. 2021 | Počet fotografií: 20

Pokovidové první šedesátky ve Skutči. Svolané byly na poslední chvíli a tak měla většina našich běžců jiné plány. Ale i tak pětice statečných vyrazila.

První se slova ujala Terezka Svobodová a zaběhla si svůj osobáček 23:21s a 16. místo.

Bzuk a Kopy šli druzí. Na trénincích se neustále předbíhali a tak jsme byli zvědaví, jak dopadnou. Nakonec Tonda Bzuk Havlík 16:51 - 2. místo a Vojta Kopy Kopecký 17:47 a 3.místo.

Za starší kluky si David Bačík poprvé střihnul velkou překážku přes nohy a časem 20:16 - 14. místo. Časy Vítka Hrnčála nasvědčovyly obrovskému zlepšení. Bylo znát , ře trénuje i na fotbale. Časem 14:86 si zajistil 6.místo. Všem blahopřejeme.

Datum: 24. 4. 2021 | Počet fotografií: 37

      Přestože se nám blíží rozvolnění a možnost tréninků, my neleníme. Je tu další akcička. Stezka za pokladem. I když..... s trochou osvěty.

   Kdykoli během víkendu a následujícího týdne si mohly hasičské děti i veřejnost projít úsek kolem řeky od Lozic pod Voleťák a nalést 18 karet. Na nich bylo nějaké cvičení, zajímavé informace o naší přírodě a ještě něco pro chytré hlavičky.  Určitě si každý našel to své. 

  Děti z SDH Lozice byly za svou píli a snahu odměněni. Z domácí dílny Jitky Peškové vznikly krásné.......

Datum: 5. 4. 2021 | Počet fotografií: 1

I vyhledávání vajíček nás baví

FOTEČKY Z AKCE ZDE.......

Datum: 4. 4. 2021 | Počet fotografií: 1

Vytvoř a vyrob cokoli. Máš na to 4 dny.....

Více zde

Datum: 24. 3. 2021 | Počet fotografií: 17

Už se ani neznáme. A hned tak se asi neuvidíme. Poznáme se vůbec na ulici? Ne? Tak proč se znova neseznámit. V březnové výzvě měli děti poslat svou fotečku v roušce či respirátoru.

Datum: 27. 2. 2021 | Počet fotografií: 1

    Ošklivá a špinavá zima. Poté co kluci jezdili do lesa na zkoušky s "motorovkou", vypadalo auto jako jedna blátivá koule. A tak nezbývalo nic jiného, než vzít vodu. Ale chlapci jsou vynalézaví a tak zajeli na myčku. I tam však museli mýt rukama. 

Datum: 20. 2. 2021 | Počet fotografií: 9

         Od Pardubického kraje a Obce Lozice jsme dostali dotaci na nákup motorové pily. A bychom s ní mohli pracovat, museli dva naši zástupci z JPO na školení. Díky Covidu to bylo trochu jiné než v předchozích letech.   5.2. měli Aleš Mlejnek a Martin Votroubek on-line teoretickou výuku , 20.2. a 27.2. se učili v lese již praktické dovednosti. Kácet stromy tak ,aby spadli tam kam chcete. Různé druhy řezu včetně řezání roviny, řezání zaseknutých stromů a odvětvování. Přijeli vždy totálně vyčerpaní a s rukama vytahanýma, jak "opičáci". Přesto úspěšně složili zkoušky a nyní patří k vycvičeným "motorovkářům".

Datum: 20. 2. 2021 | Počet fotografií: 22

         Výzvy se nám opravdu líbí. A tak proč neudělat další? Zkusili jsme měsíční, pětidenní a tak teď je tu DESETIDENNÍ. Za 10 dnů museli děti splnit tři úkoly. Bylo jen na nich v jakém pořadí, nebo zda všechny na jednou. Líbí se nám vaření, takže uvařit cokoli z vajec. Trocha cvičení - 60 sedů-lehů a nesmí chybět ani rukodělná práce - postav pyramidu. Tentokrát se zúčastnilo 10 dětí a 4 dospělí. Všem i v této době děkujeme.

PS:  I nadále je s námi Covid, Už rok. Místo roušek již musíme mít respirátory, děti stále nechodí do škol, kroužky i sporty jsou zakázané. Stýkat se smí pouze dva lidé a zákaz vycházení je od 21:00 do 5:00. Z obchodů jsou otevřené pouze potraviny.  Zajímalo by mě, zda tomuto někdo za 50 let uvěří.

Datum: 14. 2. 2021 | Počet fotografií: 1

       A máme tu další výzvu z dílny SPOZu ( Sbor pro občanské záležitosti) a hasičů. Vytvoř valentýnské srdce. Opět se představivosti meze nekladou. A my jsme se nenechali zahanbit.

fotografie zde:

Datum: 16. 1. 2021 | Počet fotografií: 12

     A další zimní výzva je tu. Původně byla vymyšlena pro malé hasiče, ale proč ji nerozšířit. Nápaditost dětí i dospělých nemá mezí.

     Od zřícenin po protitankový kryt, Červený koberec až po schody do nebe. Velký, malý, krátký i dlouhý, nic není nemožné.....

   Za chvíli nezbude v Lozicích a okolí ani vločka 

Datum: 15. 1. 2021 | Počet fotografií: 7

       Naprosto skvělá akcička, která vznikla jen díky nedostatku společných pohybových aktivit pro dospělé.  Už nevíme co, abychom dodrželi všechny vládní opatření, a tak jsme zavzpomínali na naše mládí. 

    Vypadalo to, že nás bylo více, co jsme měli stejný nápad a chtěli si zpestřit sobotu. Pár se nás na lozickém kopci prostřídalo. Protáhly se boby, saně, pytle, ale i na koulovačku z přimeřené vzdálenosti došlo ????️????️

    Kopec je zrádný stejně jako za dob našeho mládí. Vyhazuje ze sedel, láme a ničí boby, a navádí vozidla do řeky. Ne všichni se odvážili jezdit, ale koulovačku si nenechal ujít nikdo.   Kdo byl zmrzlý a mokrý, šel domů. Ale ihned ho nahradili další.  Prostě skvělý večer.

Datum: 14. 1. 2021 | Počet fotografií: 2

     Napadl sníh a silnice nejsou pod ním vidět. Aby mohli řidiči a chodci bezpečně přecházet, posypali hasiči místní křižovatu a bílý most.

Datum: 13. 1. 2021 | Počet fotografií: 0

To, cose v neděli naložilo se muselo odvést. Láďa Dolanský, Martin Vesecký a Matyáš Votroubek si to vzali za své a za silného sněžení doklouzali do Uhřetic. Vše vyložili a doklouzali domů, kde si oddechli, že dojeli bez nehody.

Datum: 13. 1. 2021 | Počet fotografií: 4

      V neděli odpoledne jsme se sešli, abychom naložili staré kryty od světel do hasičského vozíku a poté v týdnu odvezli do sběrného dvora. V půl páte začali nakládat Marcela, Macek, Martin a Mates Votroubkovi a David Mlejnek. Do každého krytu udělal Mates díru krumpáčem. Bylo to rychlé. Mládí...... Když bylo vše hotovo, přišli Láďa a Ládik Dolanskovi. Ještě jsme zalili kytky v klubovně a pak rychle domů.

Datum: 9. 1. 2021 | Počet fotografií: 2
    Další akcička ve chvílích, kdy se opět díky Covidu nemůžeme stýkat. Ve venkovních i vnitřních prostorách se mohou pohybovat max. 2 lidé. ALe......
   
Vypadá to, že v Lozicích už není žádný sníh ???????? A proč?? Protože se hromada lidiček zapojila do akce "LOZICKÝ SNĚHULÁK" ☃️
Účast byla velice hojná, zapojily se děti, omladina, ale i dospěláci a kreativita sršela vzduchem ????️ Vznikla kupa skvělých sněhuláku a my jsme rádi a děkujeme, že jste v tom s námi ????????
 
                                                                                                      Více zde