Výroční valná hromada SDH Lozice za rok 2020 a 2021

Datum: 4. 12. 2021 | Počet fotografií: 1

Přítomni: Vladimír Dolanský st., Vladimír Dolanský ml., Vesecký Martin a Marek, Vesecká Radka, Hladík Pavel a Honza, Mlejnek Aleš a David, Pithorodecký Lukáš, Votroubek Martin a Matyáš, Votroubková Marcela a Máca, Hodulíková Míša, Stehlík David, Mauerová Zuzka a Lucka, Dolanská Jitka, Pešková Jitka, Pitra Martin st., Sotona Ondra, Dědová Wendy, Ondráček Michal , Jaroslav Novotný

Omluveni: zbývající členové díky pracovní vytíženosti či covidové situaci

Program:

  • Zahájení a přivítání hostů
  • Volba návrhové komise (Martin Pitra, Martin Vesecký, Máca Votroubková)
  • Zpráva o činnosti za rok 2020 a 2021
  • Zpráva o hospodaření, účetní uzávěrka za daný rok
  • Návrh plánu činnosti na další rok
  • Diskuse (ocenění členů, výše členských příspěvků, přijetí nových členů apod.)
  • Volba zástupců sboru/okrsku na valnou hromadu okrsku, popř. shromáždění představitelů OSH
  • Usnesení (vzor viz. příloha)
  • Závěr jednání

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1/ celou schůzi nás provázel Láďa Dolanský

3/ Zprávu o činnosti přečetl za dospělé Láďa Dolanský, za děti Marcela Votroubková st.

4/informace o hospodaření a našich financí předala v zastoupení Marcela Votroubková st.

     Pro příští rok a následující se zvyšuje členský příspěvek na 150 kč za osobu od 15 let, do 15 let zůstává 200 kč.

5/ Pro příští rok, kdy nikdo neví, jak se bude epidemiologická situace vyvíjet, jsme se rozhodli, že nebudeme nic plánovat. Sejdeme se opět na jaře, kdy se rozhodneme, co dál.

6/Právě v této době je potřeba ocenit dosavadní práci členů, a tak byli předány Vyznamenání. Zaslouží si ho opravdu všichni. A všem děkujeme.

 

Čestné uznání SDH – Oldřich Dolanský, Jaroslav Vašina, Martin Vesecký, Vladimír Dolanský ml., David Dolanský, Iveta Pitrová, Martina Doudová, Jan Hladík, David Mlejnek, Kačka Sotonová, Pavel Hladík, Jitka Pešková

Čestné uznání OSH – Martin Votroubek, Jitka Dolanská, Marek Vesecký, Aleš Mlejnek, Ondřej Sotona, Marcela Votroubková

Medaile za věrnost 10 let –Matyáš Votroubek

Medaile za příkladnou práci – Veronika Vesecká

Medaile za zásluhy – Marcela Votroubková st., Radka Vesecká

Medaile svatého Floriána – Vladimír Dolanský st.

Poté si vzal slovo pan Jaroslav Novotný, starosta obce Lozice. Poděkoval nám za naší práci a seznámil nás se svými plány.

Úkoly: Marek Vesecký – umýt auto a zazimovat ho (změřit Fridex). Zazimovat veškeré stroje (vyměnit olej a celková údržba) – ve spolupráci s ostatními juniory

            Marek Vesecký a David Mlejnek – změřit a vybrat regál navazující na stávající v hasičárně

          Iveta Pitrová – odvést členské příspěvky, vypracovat Přehled o majetku a závazcích

         Marcela Votroubková ml.– vyplnit Hlášení o činnosti a odeslat ho

        Marcela Votroubková – odevzdat Registrační listy

          Martin Pitra st. – zařídit dobíječku na hasičské auto

Na závěr ještě usnesení a příjemné slovo Ládi a pak už jen bašta a pivo. Velmi příjemný večer.