Aktuality

27. 3. 2024 - Zápis do ZŠ Luže

22. 6. 2024 - Svoz velkokapacitního a nebezpečného odpadu

Vážení občané, 

svoz velkokapacitního a nebezpečného odpadu v letošním roce proběhne dne 22. 6. 2024 od 8.00 hodin na obvyklém místě - u kapličky. 

S pozdravem BM 

1. 1. 2024 -

Informujeme, že od 4. 1. 2024 budeme vybírat poplatky za svoz a sběr odpadu. Cena bude v roce 2024 činit 900,-/osobu s TP nebo rekreační objekt, jak bylo schváleno ZO a jak bylo vyvěšeno společně s vyhláškou.  

Poplatky za psy zůstávají ve stejné výši (100,- za 1. psa, 150,- za každého dalšího). 

Poplatky lze hradit hotově nebo na účet obce - 1141634319/0800, VS číslo popisné. Částku lze rozdělit do dvou splátek.

22. 12. 2023 - Vánoce - info

Vážení občané, upozorňnujeme Vás, že obecní úřad bude dne 28. 12. 2023 uzavřen. Děkujeme za pochopení. 

Datum: 26. 11. 2023 | Počet fotografií: 0

Datum: 26. 11. 2023 | Počet fotografií: 0

26. 11. 2023 - Čerti v Lozicích

29. 10. 2023 - Karetní hra Prší

Datum: 23. 9. 2023 | Počet fotografií: 0

Z důvodu státního svátku bude Obecní úřad uzavřen.

1. 8. 2023 - Fotbálek v Lozicích

Trocha sportu na hřišti. Pokud chcete přijít fandit, či jen tak na pivko.

Datum: 4. 7. 2023 | Počet fotografií: 0

6.7. 2023 bude Obecní úřad Lozice uzavřen – státní svátek.

Vaše požadavky si opět můžete vyřídit 13.7.2023.

                Za případné komplikace se předem omlouváme.

     V Lozicích dne 4.7.2023 

                                 Marcela Votroubková

                                         místostarostka obce

27. 6. 2023 - Kotlíková dotace

Výzva k podávání žádostí o poskytnutí kotlíkové dotace

Pardubický kraj vyhlásil dne 26. 6. 2023 2. výzvu v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II“. Elektronický příjem žádostí bude zahájen 4. 9. 2023 v 6.30 h. a ukončen 31. srpna 2024 ve 24.00 h. Cílem programu je finanční podpora na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním, které nesplňují 3. a vyšší emisní třídu. Podmínky dotačního programu a způsob podání žádostí o kotlíkovou dotaci je uveden v dokumentech níže.

Pro účely této výzvy mezi nízkopříjmové domácnosti patří:

  • Domácnosti, v nichž žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o kotlíkovou dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně.
  • Domácnosti, v nichž žadatel (nebo některý z členů jeho domácnosti) v období od 1. 1. 2022 do doby podání žádosti o kotlíkovou dotaci pobíral příspěvek na bydlení (není nutné, aby příspěvek pobíral po celou dobu).

Podpořena bude výměna za nový zdroj tepla, kterým může být kotel na biomasu s ručním či automatickým přikládáním (dotace až 130 000 Kč) nebo tepelné čerpadlo (dotace až 180 000 Kč).

Pořízení nového plynového kondenzačního kotle není v této výzvě podporováno.

Od 1. 9. 2024 vstoupí v platnost zákaz kotlů 1. a 2. emisní třídy. Poslední příležitost získat finanční příspěvek na výměnu těchto starých kotlů.

Text výzvy, veškeré formuláře a další informace k jejím podmínkám zájemci najdou na webu:

Pardubický kraj - Kotlíkové dotace (pardubickykraj.cz)

Kontakty pro individuální konzultace:

Mgr. Lucie Angelová, email: lucie.angelova@pardubickykraj.cz, tel: 466 026 343

Ing. Eva Izáková, email: eva.izakova@pardubickykraj.cz, tel: 466 026 325

Ing. Jana Nováková, email: jana.novakova@pardubickykraj.cz, tel: 466 026 489

Ing. Ivana Musilová, email: ivana.musilova@pardubickykraj.cz, tel: 466 026 340

Mgr. Klára Skřivánková, email: klara.skrivankova@pardubickykraj.cz, tel: 466 026 643

Ing. Petra Kodytková, email: petra.kodytkova@pardubickykraj.cz, tel: 466 026 647

Bc. Lucie Jiroutová, email: lucie.jiroutova@pardubickykraj.cz, tel: 722 184 188

Datum: 6. 6. 2023 | Počet fotografií: 0

ÚŘAD PRÁCE

Navštivte energoporadce

Na Kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR Chrudim působí energoporadce, který poskytuje poradenství k dotačnímu programu na zateplení Nová zelená úsporám Light. Program se týká starobních důchodců, invalidních osob a domácností pobírajících příspěvek na bydlení žijících ve vlastním rodinném domě, chatě/chalupě. Dále zde získáte informace ke Kotlíkovým dotacím a k dotacím z programu Nová zelená úsporám.

Pokud Vás trápí úniky tepla ve Vaší domácnosti, chcete radu, jak jednoduše ušetřit za energie, zvýšily se Vám výdaje na bydlení, máte vysoké zálohy za plyn a elektřinu, máte vysoký nedoplatek za energie či potřebujete pomoc s vyplněním žádosti o příspěvek na bydlení, využijte bezplatné odborné poradenství.

Kontaktní osoba: Hana Hromjáková, tel.: 950 119 421, e-mail: hana.hromjakova@uradprace.cz, úřední hodiny pro měsíce červenec a srpen 2023: PO a ST 8:00 – 16:30, ÚT 8:00 – 12:00.

Datum: 13. 4. 2023 | Počet fotografií: 0

20. 3. 2023 - Kam za kulturou?

3. 6. 2023 - Velkokapacitní a nebezpečný odpad 2023

Informujeme občany, že počátkem února (termín bude upřesněn) proběhne avizované kácení a prořez jasanů, jde celkem asi o 30 plných kubických metrů. Po obdržení cenové nabídky a po předběžném odhadu množství dřeva nabízí Obecní úřad Lozice toto dřevo za orientační cenu 1200/plný kubický metr, tedy 4500-5000 Kč/strom. Ke každé koupi bude sepsána smlouva, stromy budou předem označeny a bude dohodnuta nejzazší lhůta zpracování dřeva a vyklizení daného prostoru. 

Pokud máte zájem, kontaktujte nás, a to do 26. 1. 2023. 

ou.lozice@tiscali.cz nebo osobně ve čtvrtek na OÚ.

Vážení občané, informujeme, že: 

1) od 1. 2. 2023 bude možné na OÚ Lozice nechávat ověřovat listiny a podpisy na listichách. Prosíme, abyste nám, alespoň zpočátku, vždy tuto žádost avizovali 1-2 dny předem. 

2) Informujeme, že od 5. 1. 2023 budeme vybírat poplatky za svoz a sběr odpadu. Cena bude v roce 2023 činit 850,-/osobu s TP nebo rekreační objekt, jak bylo odhlasováno na ZO 9. 12. 2022 a jak bylo vyvěšeno společně s vyhláškou. Polplatky je možné hradit hotově na OÚ účetní nebo na účet obce (VS - č.p.). Částku lze rozdělit do dvou splátek. 

3) Nezapomeňte na voličské průkazy, pokud nebudete v době voleb v obci. Informace viz aktuality níže. 

12. 11. 2022 - Mobilní rozhlas - na zkoušku

Vážení a milí lozičtí,
už před časem jsme pro vás zprovoznili mobilní rozhlas. Chcete-li mít i vy důležité informace přímo a hned, přidejte se k nám a registrujte se pomocí adresy  lozice.mobilnirozhlas.cz .
Lze též stáhnout mobilní aplikaci propojenou s Vaším účtem.
Pokud si nevíte rady, zastavte se za námi, pomůžeme Vám. Vaše BM