ČIPOVÁNÍ POPELNIC

Datum: 21. 3. 2021 | Počet fotografií: 3

Tuto sobotu a neděli došlo k očipování téměř všech popelnic v naší obci.   Tohoto úkolu se zhostil Michal Ondráček.

Čipy budou sloužit k lepší orientaci, jak nakládáme s odpady. Náš stát prosazuje třídění odpadu a v co největší míře to požaduje i po občanech.