VVH okrsku Luže

Datum: 25. 2. 2022 | Počet fotografií: 1

Tento pátek se sešlo několik  zástupců ze 7 sborů z našeho okrsku na obecním úřadu v Hroubovicích. 

Mezi programem bylo hodnocení uplynulýxh dvou let, které byli poznamenané covidem. Četly se zprávy jak z okrsku, tak jednotlivých sborů. Ani v této době nokdo nezahálel.

Poté byli stanoveny termíny jednotlivých akcí.

Okrskové kolo v Dolích - 21.5.2022 od 10:00, poté oslavy až do nočních hodin

11.6.2022 - Oslavy v Bělé, pouze průvod a doprovodný program

3.9.2022 - Oslavy v Chrudimy, pouze průvod i s naším praporem a doprovodným programem

VVH v roce 2023 bude v Radimi

Pak už zbývalo jen utužovat vztahy mezi sbory.