Soutěž v ulování ve Svratouchu

Datum: 27. 1. 2024 | Počet fotografií: 18

V životě se má zkusit úplně všechno, co člověk chce. Tak i naše hasičské děti vyrazili poprvé na soutěž v uzlování. 

Vše začalo nevinně na podzim minulého roku, kdy nám Jitka shillerová vyprávěla o soutěži a zmiňovala, že ne příští rok nemají rozhodčí. No, slovo dalo slovo a v prosinci 2023 jsme se domluvili na spolupráci. Za rozhodčí nás reprezentovali Marcela Votroubková ml., Vítek Hrnčál a Aleš Svoboda. Jako startéra jsme dodali Damču P..

S dětmi jsme pilně trénovali. Většina mladších jet nechtěla, protože si s uzly nerozumí. A U starších měl přednost lyžařský kurz. takže sme odjeli pouze v deseti. Měl jet s námi i Vojta Svoboda, ale bohužel onemocněl. Což způsobilo maličké pozdvižení u Zástěrů. Přečetli si, že Vojta nejede a tudíž nevyzvedli Kopyho. Shoda jmen. Museli se pro něj vracet.

Nejdříve nastoupila družstva. Měli jsme zastoupení pouze v kategoriích straší a dorost.  STARŠÍ - Viky Komárková, Míša Teplá, Marek Novotný a Kopy Kopecký. První pokus se jim  moc nepovedl, ale pak zabrali a brali 4. místo. DOROST - Vítek Hrnčál, Aleš Svoboda, Patrik Kubelka a David Bačík. Kluci se prali statečně a i jim stačil výkon na krásné, 4. místo. Pak přišli na řadu jednotlivci. A nevedli jsme si vůbec špatně. Ano, nejvíce nás všechny potrápila proudnice.

Tereza Svobodová - 4. místo, Supr Zástěra - 12. místo., Marek Novotný - 8. místo., Kopy Kopecký - 7. místo, Viky Komárková - 5. místo, David Bačík - 4. místo, a Míša Teplá - 3. místo. Vítek Hrnčál - 4. místo. 

Čtvrtá místa nám jsou asi souzena. Ale i tak jsem na všechny pyšná. Na závěr běhali vedoucí a ani tady jsme se neztratili. Já, Marcela Votroubková, jsem skončila 8, Marcela Votroubková ml. 7-má. Za rok chceme jet určitě znova.