Hasiči Lozice děti-Podhůra 7.6.2015

Datum: 5. 6. 2016 | Počet fotografií: 15

Výlet do lanového centra Podhůra a následné podrobení Kočičího hrádku.